خانهباشگاه‌های ایران‌شناسیباشگاه قارچ‌‌ها

باشگاه قارچ‌‌ها

هدف از راه‌اندازی و فعالیت باشگاه قارچ‌ها به شرح زیر است:
- ایجاد فضایی برای کسب اطلاعات و افزایش دانش در مورد دنیای بزرگ قارچ‌ها
- محلی برای گردهمایی علاقه‌مندان متخصص یا آماتور دنیای قارچ‌ها در شاخه‌های مختلف زیست‌شناسی، قارچ‌شناسی، تنوع‌زیستی، طبیعت‌گردی، عکاسی، مستندسازی و ...
- فضایی برای به اشتراک‌گذاشتن اطلاعات و تصاویر از قارچ‌های ایران
- دسترسی به اهداف یاد شده از طریق برگزاری دوره‌های آموزش مجازی و حضوری، برگزاری سفرهای علمی و تخصصی قارچ‌شناسی و نشست‌های تخصصی در قالب باشگاه قارچ‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.

ثبت‌نام در باشگاه‌های تخصصی ایران‌شناسی باشگاه قارچ‌‌ها

سفرهای تخصصی

دوره‌های تخصصی

کتاب‌های مرتبط