خانهدوره‌های تخصصی

آشنایی با دنیای قارچ‌ها

ورود به هر شاخه از علوم یا آشنایی اصولی با هر موضوع و علاقه‌مندی، نیاز به شناخت اولیه و مقدماتی با کلیات و اصول آن علم یا موضوع دارد. ورود به دنیای قارچ‌ها به عنوان یک دنیای ناشناخته و پیچیده نیز نیازمند آشنایی مقدماتی با اصول علم قارچ‌شناسی و دنیای قارچ‌ها دارد.

این کلاس یک پیش‌نیاز و آشنایی اولیه با دنیای بزرگ و پیچیده قارچ‌ها است. در این دوره با اجزا و ابعاد مختلف قلمرو قارچ‌ها و همچنین مفاهیم و تعاریف مربوط به قارچ‌ها آشنا خواهید شد.

با ما همراه باشید در باشگاه قارچ‌های ایرانشناسی

کتاب‌های مرتبط