خانهدوره‌های تخصصی

آشنایی با عنکبوت‌های ایران

راسته عنکبوت‌ها، با حدود 50.000 گونه شناخته‌شده در جهان از بزرگ‌ترین گروه‌های زیستی محسوب شده که در تمامی زیستگاه‌های خشکی و تمامی قاره‌ها (به استثنا جنوبگان) پراکنش دارند.

در این دوره، زمینه آشنایی با تنوع و زیست‌شناسی عنکبوتیان ایران با تأکید ویژه بر عنکبوت ها فراهم می‌شود.

 با ما همراه باشید در باشگاه جانوران ایرانشناسی

کتاب‌های مرتبط