خانهدوره‌های تخصصی

آشنایی با رد پا و آثار جانوران

دانش شناخت ردپاها و نمایه‌های جانوران یک دانش کهن است که برای هزاران سال راه بقاء جوامع انسانی دوره‌‌ی شکارچی-جمع‌آوری‌کننده بوده است.
با شروع یکجانشینی و ورود به عصر کشاورزی کم‌کم این دانش به دست فراموشی سپرده شد.
در اين دوره سعي مي‌كنيم با رد پا، ریمه‌ها، سرگین و ادرار و آثار به جا مانده از فعالیت جانوران در طبیعت بهتر آشنا شویم.

 با ما همراه باشید در باشگاه جانوران ایرانشناسی

کتاب‌های مرتبط