خانهدوره‌های تخصصی

آشنایی با دنیای خزندگان

برای آشنایی اصولی با هر موضوع و ایجاد علاقه‌مندی، شناخت اولیه و مقدماتی کلیات و اصول آن علم ضروری است. ورود به دنیای خزندگان و دوزیستان به عنوان یک دنیای کمتر شناخته شده و هیجان انگیز، مستلزم داشتن یک آشنایی مقدماتی در مورد این جانوران قدیمی و دنیای زیبای آنها است. 
این کلاس مقدمه ای است جهت آشنایی کلی با دنیای بزرگ و پیچیده خزندگان و‌‌ دوزیستان. در این دوره با برخی مفاهیم و تعاریف مربوط به خزندگان و دوزیستان آشنا شده و مروری کلی بر خزندگان و دوزیستان ایران صورت خواهد گرفت.

 با ما همراه باشید در باشگاه جانوران ایرانشناسی

کتاب‌های مرتبط