خانهدوره‌های تخصصی

آشنایی با قارچ‌های سمی

با شروع فصل پاییز، رویش انواع قارچ‌های متنوع و زیبا در مناطق مختلف ایران به ویژه پوشش‌های جنگلی آغاز شده و علاقه‌مندان طبیعت سحرانگیز ایران می‌توانند از تماشای این موجودات زیبا شگفت‌انگیز لذت ببرند. 

نکته بسیار مهم و حیاتی در برخورد با قارچ‌ها شناخت دقیق قارچ‌های سمی و تمایز آنها از قارچ‌های غیرسمی است.

باشگاه قارچ‌های ایرانشناسی به منظور آشنایی علاقه‌مندان با قارچ‌های سمی ایران و ارائه اطلاعات در این زمینه، جلسه آموزشی آشنایی با قارچهای سمی ایران را به شکل وبینار برگزار می‌کند.

در جلسه آموزشی قارچ‌های سمی ایران با قارچ‌های مهم سمی ایران به‌ویژه قارچ‌های کشنده آشنا خواهید شد.

کتاب‌های مرتبط