خانهدوره‌های تخصصی

آشنایی با ابرها

محدودیت‌های مختلف در شرایط خارج شهر ملاحظات ویژه‌ای را می‌طلبد. دوری از امکانات، تحرک محدود و سایر عوامل می‌تواند، شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کند. 
یکی از مهم‌ترین موئلفه‌ها، تغییرات و شرایط جوی است. 
اطلاعات هواشناسی در این مواقع بسیار اهمیت دارد.
کسی که در طبیعت و ارتفاعات  حضور می‌یابد به لحاظ هواشناسی به دو نوع اطلاعات باید آگاهی داشته باشد. 
۱- اطلاعات مربوط به پیش‌بینی شرایط جوی که از منابع مختلفی قابل دسترسی است (هرچند شیوه دسترسی به این اطلاعات که صحت مناسبی را داشته باشند، اهمیت زیادی دارد.)
۲- اطلاعات مربوط به شرایط موجود جو و تغییرات چند ساعت اخیر آن 

این اطلاعات با توجه به محدودیت اطلاعات پیش‌بینی و شرایط خارج از شهر و احتمال خطای پیش‌بینی‌ها  بسیار اهمیت دارد. 
شناخت ابرها یکی از اطلاعات مفید در این زمینه است. 
با شناخت ابرها با احتمال بسیار بالا می‌توان شرایط مخرب جوی را پیش از وقوع و ساعت‌ها قبل تخمین زد. 
در این دوره آموزشی تلاش می‌شود بخشی از ابرهای مفید در این زمینه معرفی و آموزش داده شود.

با باشگاه جغرافیای ایرانشناسی همراه باشید.

کتاب‌های مرتبط