خانهدوره‌های تخصصی

آشنایی با ابرها

محدودیت‌های مختلف در شرایط خارج شهر ملاحظات ویژه‌ای را می‌طلبد. دوری از امکانات، تحرک محدود و سایر عوامل می‌تواند، شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کند. 
یکی از مهم‌ترین موئلفه‌ها، تغییرات و شرایط جوی است. 
اطلاعات هواشناسی در این مواقع بسیار اهمیت دارد.

در این دوره آموزشی تلاش می‌شود بخشی از ابرهای مفید در این زمینه معرفی و آموزش داده شود.

با ما همراه باشید در باشگاه جغرافیای ایرانشناسی

کتاب‌های مرتبط