خانهدوره‌های تخصصی

کلاس انسان و اکولوژی

امروزه مقوله محیط‌زیست و ارتباط آن با زندگی انسان یکی از مهم‌ترین مباحث جهان است. حفاظت از محیط‌زیست بدون شناخت آن مقدور نیست. شناخت محیط‌زیست هم بدون آگاهی از پیشینه اکوسیستمها کاری بیهوده است.

در این مبحث سعی بر آن است که اطلاعات عمومی و کاربردی در زمینه شناخت محیط زیست و اکوسیستمها ارائه شود.

با باشگاه جانوران ایرانشناسی همراه باشید.

مدرس: مهندس علیرضا نادری

 

کتاب‌های مرتبط