خانهسفرهای تخصصی

سفر آشنایی با گیاهان (منطقه گدوک)

منطقه گدوک یکی از مناطق جذاب واقع در کمربند اکوتونی بین جنگل‌های هیرکانی و مناطق کوهستانی البرز، واقع در شرق فیروزکوه است که دارای پوشش گیاهی خاص و منحصربه فردی است.

در این برنامه علمی، طی یک بازدید یک‌روزه آشنایی با گیاهان، همگام  با کارشناس همراه به دیدار طبیعت بهاری و پوشش گیاهی متنوع منطقه گدوک در جاده فیروزکوه می‌رویم. در این سفر علاوه بر آشنایی با گیاهان منطقه، با کاربردها و انواع روش‌های تکثیر نیز آشنا می‌شویم.

 با ما همراه باشید در باشگاه گیاهان ایرانشناسی

کتاب‌های مرتبط