خانهسفرهای تخصصی

سفر گاوبانگی؛ منطقه پرور

این سفر شامل بازدید از منطقه حفاظت‌شده پرور استان سمنان است. هدف از این سفر آشنایی با رفتار آواز مستانه گوزن قرمز هیرکانی (Cervus elaphus maral) در زمان جفت‌گیری است.
این رفتار در نر‌ها برای ایجاد حرمسرا و جفت‌گیری و قدرت‌نمایی و انتخاب نر غالب در گوزن قرمز دیده می‌شود.

 با ما همراه باشید در باشگاه جانوران ایرانشناسی

کتاب‌های مرتبط