خانهسفرهای تخصصی

بازدید از گیاهان دارویی باغ گیاهشناسی‌ملی

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به وسعت ۱۴۵هکتار، در سال ۱۳۴۸ توسط کارشناسان ایرانی و همکاری تعدادی از کارشناسان خارجی شروع به فعالیت کرد. باغ گیاهشناسی ملی ایران، ازهفت رویشکاه مربوط به ایران و شش رویشگاه مربوط به جهان و هشت کلکسیون و باغ موضوعی تشکیل شده است.
حالا ما درست در زمان بازی رنگ‌ها بر روی برگ گیاهان، همان زمانی که جشن گل‌های داوودی در باغ ملی گیاهشناسی هست، به رویشگاه گیاهان صخره‌ای، رویشگاه گیاهان امریکا و رویشگاه گیاهان دارویی سر میزنیم تا با هم بیشتر با این گیاهان آشنا شویم.

با ما همراه باشید در باشگاه گیاهان ایرانشناسی

کتاب‌های مرتبط