خانهایران گردی و ایران شناسی
320 کتاب :

ایران گردی و ایران شناسی

ایران را با مجموعه کتاب‌های انتشارات ایرانشناسی بشناسید و تجربه کنید. مجموعه‌ای از کتاب‌هایی که ایران را از منظر تاریخ، طبیعت، فرهنگ و... پیش روی شما قرار می‌دهند. مجموعه سفرنامه‌های ما، هم چهره شهرهای مختلف ایران را در گذر تاریخ برایتان ترسیم می‌کند و هم از تجربیات ایرانیان جهانگرد برایتان سخن می‌گوید و شما را با آنها همراه می‌کند. به هر نقطه از این دیار کهن که سفر می‌کنید، کتاب‌های ما هم‌سفر مطمئنی برای شما خواهند بود.

ایران گردی و ایران شناسی

پیشنهاد ما