خانهکره‌های جغرافیایی
26 مورد :

کره‌های جغرافیایی

كره جغرافيايی یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد برای مطالعه و یادگیری علم جغرافیا به‌شمار می‌رود. این وسیله که در واقع شبیه‌ساز کره زمین در اندازه کوچک‌تر است، مکان‌های مختلف بر روی زمین، موقعیت دریاها، اقیانوس‌ها و خشکی‌هارا نشان می‌دهد. همچنین به عنوان یک ابزار آموزشی نیز شناخته می‌شود. از گذشته انسان نسبت به تسلط و شناخت بر این گوی بزرگ منظومه شمسی همیشه در تلاش بوده است و اینکه شما بتوانید کره زمین را که روی آن زیست می‌کنید را در اختیار خود داشته باشید، یک حس خوب و قدرت را انتقال می‌دهد.

کره‌های جغرافیایی

پیشنهاد ما